Børnekor Basis - Slagelse

- med Susanne Wendt og Marlene Lollike

Der er et stort behov for efteruddannelse, der kan bidrage til en løbende opkvalificering af de pædagogiske ressourcer inden for børnekorledelse, bl.a. i grundskolen, musikskoler og Folkekirken.

Med dette kursus får musiklærere, organister og andre interesserede mulighed for at deltage i et efteruddannelsesforløb af høj kvalitet med jobvenlige undervisningstidspunkter.

Kurset retter sig både mod kursister, der er helt nye indenfor arbejdet med børnekor, og kursister, der allerede har erfaring, men som søger ny inspiration og nye måder at gribe arbejdet an på.

Kurset er pædagogisk en filial af Børnekorakademiet og er resultatet af et bredt samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Kirkemusikskolerne, Børnekorakademiet, Sangens Hus og DAM.

Undervisningen har fokus på spirekor og børnekor.

Kurset bygger på de velafprøvede pædagogiske principper og metodikker, som Pia Boysen og Margrete Enevold har udviklet i Børnekorakademiet.

Pia Boysen: "Det betyder alt, at børnekorledere er uddannede, så de har overskud til at arbejde på en kreativ, associationsrig, spændende og sjov måde, så det bliver en leg for børnene."

Praktiske oplysninger:

Instruktører: Susanne Wendt og Marlene Lollike (klik for mere information). Begge instruktører er tilstede ved alle kursusgange.

Tid:

Fredag d. 4. november 2016

Fredag d. 13. januar 2017

Fredag d. 3. februar 2017

Fredag d. 17. marts 2017

Fredag d. 5. maj 2017

Fredag d. 2. juni 2017

Alle dage kl. 10:00-14:00

Sted: Nørrevangskirken, Nørrevangstorvet 1, 4200 Slagelse.

Pris: Kr. 2.000. Påregn derudover materialeudgifter på ca. kr. 1.000 for Pia Boysen og Margrete Enevolds bøger "Børnekor med poesi og bevægelse 1-4".

Deltagere: Maks. 15.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2016.

Gennemførelse af kurser i 2017 afhænger af projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.