Børnekor Efteruddannelse

Med Margrete Enevold og Pia Boysen - for viderekomne/øvede børnekordirigenter

Børnekorakademiets 2-årige efteruddannelse med studiestart januar 2017.
Børnekorakademiet er et samarbejde mellem Pia Boysen, Margrete Enevold, Musiklærerforeningen, FUK, Kirkemusikskolerne i Danmark, Sangens Hus og DAM.

Efteruddannelsen henvender sig til børnekorledere med erfaring i ledelse af børne- og ungdomskor. Den er tilrettelagt med undervisning i fire semestre (spire-, børne-, junior- og pigekor) og finder sted primært den første fredag i hver måned kl. 11-16 (se datoer nedenfor) ved Christianskirken i Fredericia.

Desuden arrangeres en masterclass hvert semester med deltagelse af børnekor.

Børnekorakademiets filosofi er at skabe et åbent, reflekterende og inkluderende læringsmiljø ud fra en overordnet ide om stor faglighed, det gode lederskab og en dyb forståelse af børnekorets behov.

På alle niveauer arbejdes med en kreativ, associationsrig og legende formidling.

Praktiske oplysninger:

Instruktører: Undervisningen ledes af Margrete Enevold og Pia Boysen (læs mere), og som metodisk udgangspunkt anvendes Børnekor med Poesi og Bevægelse 1-4.

Datoer i foråret 2017:
Fredag d. 6. januar
Fredag d. 3. februar
Fredag d. 3. marts
Fredag d. 31. marts (ikke første fredag i måneden pga. påsken)
Fredag d. 5. maj - lørdag d. 6. maj - masterclass med børnekor
Fredag d. 2. juni

Alle dage kl. 11-16.

Sted: Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia

Optagelse: Der afholdes optagelsesprøve i Fredericia fredag d. 11. november kl. 11 (læs mere).

Tilmeldingsfrist: Den 1. november 2016.

Pris: Egenbetaling kr. 5.000 pr. semester

Deltagere: 8-10

Gennemførelse af kurser i 2017 afhænger af projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.