Orkesterarrangementer i praksis

Er du ved at instrumentere noget musik for en given instrumentbesætning og har du brug for feedback og gode råd?

På kurset kan du tage et af dine egne arrangementer med (husk endelig forlægget) i færdig eller ufærdig stand. Du vil indledningsvis få respons på dit foreløbige arbejde og har derefter tid til at arbejde videre på arrangementet med mulighed for at få vejledning undervejs.

Der er ingen krav eller forventninger til instrumentsammensætningen, du har brug for hjælp til. Det kan både være standardbesætninger og besætninger, der er sat sammen til lejligheden.

Efter første kursusgang kan du sende dit arrangement til læreren og få skriftlig feedback på dit arbejde. Sidste kursusgang kan du enten gøre dit første arrangement færdigt eller arbejde på et nyt med mulighed for løbende vejledning. Vi starter dog med en kort, fælles opsamling af generelle problemstillinger i de afleverede opgaver.

Der er afsat en vis portion vejledningstid til hver enkelt kursist, så alle har mulighed for at komme til i lige stort omfang. Du skal derfor ikke regne med tid til respons på mere end et, maks. to arrangementer på dette kursus. Den skriftlige evaluering gælder et arrangement.

Praktiske oplysninger for kurset

Underviser: Kasper Rofelt (klik for mere information)

Tid og sted:
Lørdag d. 8. oktober 2016 kl. 10-16 i København (lokalitet følger senere)
Lørdag d. 12. november 2016 kl. 10-16 i København (lokalitet følger senere)

Pris: 500 kr. pr. kursist for hele kurset. Kurset er med forplejning.

Deltagere: Maks. 16 kursister

Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 28. september 2016