Den gode ansøgning fra kor eller orkestre

Amatørmusikkens ensembler har brug for økonomisk støtte til mange typer projekter: det kan være koncerter, turneer, indkøb af noder, indkøb af instrumenter og meget mere. Der skrives hvert år mange ansøgninger til både private fonde og offentlige støtteinstanser, og det er selvfølgelig vigtigt at formulere sin ansøgning bedst muligt for at komme i betragtning. Her følger en række råd og anvisninger.

storkor

Husk allerførst, at ansøgningsarbejdet skal startes i god tid. Ofte vil der skulle ansøges i året forud for en aktivitet.

1. Hvor og hvem skal jeg søge?

Fondsoversigter kan findes i bogform eller på cd-rom på biblioteket. Du kan finde en oversigt over mange relevante legater og fonde for amatørmusik under menupunktet Støtte her på hjemmesiden. Når du har en liste over dem, du vil ansøge, bør du undersøge nærmere på internettet, hvis det er muligt; hvilke krav/betingelser er der, hvem har tidligere fået støtte og til hvad.

2. Ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer.

Søg i god tid. For sent indkomne ansøgninger afvises stort set altid nådesløst.

Vær opmærksom på, hvor lang tid før aktiviteten der skal/kan ansøges.

Benyt ansøgningsskema, hvis det kræves. Vedlæg eventuelt et følgebrev for at give ansøgningen et mere personligt præg.

3. Ansøgningens indledning.

Ansøgningen skal naturligvis stiles til den navngivne fond eller institution. Hvis du genbruger ansøgningstekst, er det vigtigt at rette den til i forhold til den fond/institution, du ansøger.

4. Ansøgningens indhold.

Der skal gøres rede for dit eget projekt, og hvorfor du/I netop vil det. Fremhæv det, der gør musikprojektet specielt, og hvem, der skal have glæde og gavn af projektet. Skriv navnene på de involverede og angiv tidsforløbet.

5. Budget.

Vedlæg altid et budget, også selvom det ikke er et krav. Når det drejer sig om amatørensembler, forventer fonde en rimelig deltagerbetaling. Husk også at medtage forventede indtægter (f.eks. billetsalg eller salg af drikkevarer ved koncertarrangementer).

Nogle fonde kræver at se sidste års regnskab, hvis et sådant findes.

Skriv, hvilke andre fonde eller institutioner du samtidig har søgt eller kunne tænke dig at søge.

Det er vigtigt at anføre så realistiske budgettal som muligt: fondsbestyrelser er erfarne ansøgningslæsere. De ved temmelig nøjagtigt, hvad tingene koster, og man opnår sædvanligvis ikke noget positivt ved at puste budgetposterne op.

6. Sidst, men ikke mindst.

Får du bevilget en støtte, så skriv og sig tak. Og efter projektets afslutning er det også en god idé at sende fonden en kort beskrivelse af, hvordan alting er forløbet. Fondsbestyrelser består også af mennesker, som glæder sig over en melding om, at de ensembler, de støtter, også værdsætter det.

God arbejdslyst!