Hvad er DKF-puljen?

Dansk Kor Forbund, de professionelle sangeres organisation, har valgt at stille en procentdel af deres ophavsretsmidler til rådighed for danske amatørkor. Denne praksis står overfor en mulig ændring, efter Folketinget, for at implementere nye EU-regler på området, har vedtaget ny lov om kollektiv forvaltningsret. Puljen administreres indtil udgangen af 2016 af DAM, og uddeles for sidste gang i dette regi i efteråret 2016 med ansøgningsfrist d. 1. september.

Hvem kan søge tilskud?

Amatørkor kan søge projekttilskud til koncert- og turnévirksomhed samt fremstilling af CD'er.

Hvornår skal der ansøges?

Der er to årlige ansøgningsfrister: d. 1. februar og d. 1. september.

Ansøgningsvejledning og -skema kan downloades her fra siden. Ansøgningsskemaet dog tidligst en måned forud for ansøgningsfristen.

Download ansøgningsvejledning her

Seneste tilskudsmodtagere: liste over tilskudsmodtagere efterår 2016. Fordelingsudvalget bestod af Bent Påske, Jens Johansen og Søren Birch.