Lavere deltagerbetaling med kommunal støtte til dirigentløn

Den kommunale støtte gives til voksenundervisning, og derfor skal jeres kor eller orkester fungere som et hold i en aftenskole; enten én, der allerede eksisterer i jeres kommune, eller én, I selv danner. Ved hjælp af tilskuddet, som går til dirigentlønnen, kan jeres deltagerbetaling i koret eller orkestret sænkes.

Hvordan får vi støtte?

Enten ved at blive et hold i en allerede eksisterende aftenskole: Jeres ensemble indgår aftale med en aftenskoleforening i den kommune, hvor I øver, så jeres orkester eller kor rent teknisk kommer til at fungere som et hold under aftenskolen. I kan samtidig have jeres egen hjemmeside og kor- eller orkesterforening, der tager sig af alt det, som ikke vedrører undervisningen.

Det er aftenskolen, der modtager tilskuddet og står for administrationen, og skolen tager derfor også en betaling for den service, skolen yder.

Eller ved at danne egen aftenskole: Kan I ikke finde en aftenskole, der passer jeres behov og økonomi, kan I overveje at danne jeres egen aftenskoleforening, hvor jeres kor eller orkester kan være det eneste hold, eller som hen ad vejen kan udbygges med flere hold efter lyst og behov.

For begge muligheder gælder, at

  • aftenskolen er den administrative ramme, der tager sig af det praktisk-tekniske omkring undervisningen, og som har ansvar for den folkeoplysende virksomhed, herunder lønudbetaling, indberetning til kommunen og forsikring af jeres underviser, altså dirigenten;
  • tilskud fra kommunen gives til aftenskolen (ikke til det enkelte hold/kor/orkester);
  • aftenskolen kan vælge at søge om medlemskab i en af de fem landsdækkende organisationer for aftenskoler (AOF, LOF, FOF, FORA eller DOF), og det kan give forskellige ekstra muligheder, både for aftenskolen og for jer som ensemble.

Få hjælp til at komme videre

Mange musikaftenskoler og kor- eller orkesteraftenskoler er medlemmer af landsorganisationen DOF, som har særlig fokus på musikområdet og en musikfagkonsulent, der hjælper med råd og vejledning. Kontakt DOF, hvis I overvejer, hvilken løsning, der passer bedst til jeres kor eller orkester.

 

Folkeoplysningslovens betingelser

For at være tilskudsberettiget skal man være organiseret i en forening, der opfylder lovens krav om et nærmere beskrevet formål med aktiviteten ifølge samme forenings vedtægter. Den skal

• tilbyde folkeoplysende virksomhed
• have en bestyrelse på mindst 5 personer, der er valgt/udpeget af medlemmerne
• give medlemmerne mulighed for en plads i bestyrelsen
• principielt være åben for alle, der ønsker at være med
• være hjemmehørende i tilskudskommunen
• drive en almennyttig og kontinuerlig virksomhed. Foreningen må ikke drives på kommercielle vilkår.

Ved opløsning af foreningen skal et evt. overskud tilfalde almennyttige formål. Foreningen fastsætter selv deltagerbetalingen.