Dansk Amatørmusik, forkortet DAM, er en selvejende institution, som modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond i henhold til en fireårig rammeaftale.

DAM har til opgave at bidrage til at styrke og udvikle amatørmusiklivet i Danmark. Dette sker gennem landsdækkende tilskudsvirksomhed, kurser, rådgivning og information m.v. for dirigenter, amatørkor, amatørorkestre og -ensembler, ledere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. inden for amatørmusikken samt administrativ assistance til de tilknyttede landsorganisationer.

DAMs arbejdsområde er kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres landsdækkende organisationer.

 

Idégrundlaget for DAMs virke kan kort formuleres således:

  • DAM hviler på en overbevisning om at aktiv musikudøvelse skaber livsglæde og livskvalitet.
  • DAM ser musikudøvelse og udvikling af musikalske evner som et vigtigt element i menneskelig udvikling og dannelse.