Koda-afgifter skal betales i forbindelse med offentlig fremførelse af beskyttet musik eller når f.eks. et kor eller orkester ønsker at anvende beskyttet musik på deres hjemmeside.

Stadig flere kor og orkestre ønsker at præsentere sig på deres egen hjemmeside med et stykke fremført musik. Er denne musik beskyttet, er den afgiftspligtig. Læs videre på KODAs hjemmeside om regler og takster for at lægge musik på nettet.

En komposition er beskyttet i 70 år efter komponistens eller tekstforfatterens død (den længstlevende tæller!). Det er arrangøren af koncerten, der er afgiftspligtig. Afgiftens størrelse varierer efter billetindtægterne. Ved gratis-koncerter skal betales et grundbeløb.

DAM har på Korområdet lavet en aftale med KODA, og flere af DAMs orkesterorganisationer har tilsvarende aftaler. Står et kor eller orkester selv som arrangør af en koncert, og er dette ensemble tilsluttet DAM-området, vil det ofte være fritaget for KODA.

Forudsætningen for at blive fritaget for betaling er imidlertid, at man følger nogle bestemte regler: Koncertprogram med angivelse af fremførte værker med komponister/tekstforfattere, tid og sted for koncertens afholdelse samt arrangør indsendes til DAM sekretariatet. Herfra sendes der månedlige rapporter til KODA. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at oplysningen om arrangør er afgørende for, om der efterfølgende udsendes en regning fra KODA - og hvem, der får den. Denne oplysning skal derfor altid fremgå tydeligt.

DAMs sekretariat administrerer pt. KODA-indberetning for flere orkestre.