DAM har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag d. 24. november 2016

Mødets hovedpunkt bliver lukningen af institutionen DAM.

 

DAMs repræsentantskab er pt. sammensat af to repræsentanter fra hver af nedenstående 12 landsorganisationer:

 • DAFO (Danske Folkekor)
 • DASOM (Dansk Arbejdersanger og -musikerforbund)
 • DSF (Dansk Sangerforbund)
 • DKL (Danske Korledere)
 • FUK (Folkekirkens Ungdomskor)
 • Kor72
 • SYNG
 • DAOS (Dansk Amatørorkester Samvirke)
 • DAO (Dansk Amatør Orkesterforbund)
 • DHL (Danske Harmonikaspilleres Landsforbund)
 • DSO (Danske Strenge Orkestre)
 • DKF (Dansk Kammermusik Forbund

Herudover er på repræsentantskabsmødet d. 9. april 2016 tilknyttet supplerende repræsentantskabsmedlemmer (jf. vedtægternes  10, stk. 2)  for et-årig periode:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde søndag d. 22. maj 2016

Referat af DAM ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 22. maj 2016

Bilag (powerpoint)

Repræsentantskabsmøde 2016

Referat af DAM repræsentantskabsmøde d. 9. april 2016

Årsrapport 2015

Repræsentantskabsmøde 2015

Referat af DAM repræsentantskabsmøde d. 9. maj 2015

Årsrapport 2014

Repræsentantskabsmøde 2014

Referat af DAM repræsentantskabsmøde d. 3. maj 2014

Årsrapport 2013

Repræsentantskabsmøde 2013

Referat af DAM repræsentantskabsmøde d. 20 april 2013

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2012

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 10. november 2012

Repræsentantskabsmøde 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. april 2012

Referat af møde i kororganisationer 21. april 2012

Referat af møde i orkesterorganisationer 21. april 2012

Kursusrapport 2011

Årsregnskab 2011

Øvrigt materiale:

Referat af formandsmøde 23. november 2013

Referat af formandsmøde 26. november 2011